Vítejte na stránkách firmy Účetní ráj, poradenské a účetní firmy zaměřené na poskytování komplexních účetních služeb

Pro své klienty na základě obchodní smlouvy s plnými zárukami (včetně pojištění) zajišťujeme kompletně vedené účetnictví i s daňovým přiznáním pro plátce DPH. Součástí účetní evidence je i evidence majetku, odpisů a záznamní povinnosti u plátců DPH. Snažíme se o komplexní pojetí těchto služeb, od předání prvotních dokladů přes měsíční a roční uzávěrky až do počítačového zpracování daňového přiznání a asistence u kontrol FÚ, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Naším cílem je přenést Vaše starosti s účetnictvím na naše bedra tak, abyste se mohli soustředit na Vaše podnikání. Naším cílem je poskytovat spolehlivé a kvalitní služby ke spokojenosti klientů.

Pravidelně sledujeme aktuální změny v účetní a daňové oblasti, proto bude Vaše účetnictví vždy odpovídat platným zákonům ČR. 

Externí účetnictví

Externí účetnictví neboli outsourcing je populární forma zpracování účetnictví či daňové evidence účetní firmou. Externí účetní firma působí mimo podnik, využívá ke své činnosti vlastních prostor, zaměstnanců a pomůcek, a nezatěžuje tak těmito náklady samotného podnikatele.

Ing. Veronika Kokočeva se externím zpracování účetnictví zabývá již od roku 2005. Firmy, které tyto služby využívají, jsou spokojenými zákazníky.
Podnikatelům garantujeme diskrétnost při zpracování citlivých údajů o stavu podnikání. Neváhejte se na nás obrátit.

Za pomoci spolupracujících daň.poradců a auditorů jsme schopni zajistit odložení daňového přiznání a také ověření účetní závěrky auditorem.