Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd

O Vaše účetnictví se postaráme.

Pro firmy i OSVČ poskytujeme vedení účetnictví, zpracování mezd, účetní poradenství a samozřejmě i zpracování daňového přiznání.

 

Vedení účetnictví/daňové evidence

Externí vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, vč. rozvahy a výkazu zisku a ztrát a inventarizace zůstatků na účtech. Vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání

Připravíme Vám a včas podáme přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k silniční dani a k dani z příjmů.

Zpracování mezd

Zahrnuje veškerou mzdovo agendu: přihlášení a odhlášení zaměstnanců, zpracování mezd, zpracování exekucí zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, evidenční listy důchodového pojištění