Daňová evidence

Poskytované služby v oblasti daňové evidence:

  • Průběžné zpracování daňové evidence zejména pro fyzické osoby (dříve jednoduché účetnictví)
  • Deník daňové evidence (dříve peněžní deník)
  • Kniha pohledávek a závazků
  • Pokladní kniha
  • Kniha DPH pro plátce DPH
  • Kniha hmotného a nehmotného majetku
  • Kniha drobného hmotného a nehmotného majetku
  • Kontrola správnosti vydaných a přijatých daňových dokladů
  • Zpracování mzdové agendy včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • Ostatní evidence dle potřeby