Podvojné účetnictví

Poskytované služby v oblasti účetnictví:

  • Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
  • Vedení a zpracování evidence vašich závazků a pohledávek
  • Zpracování a podání přiznání k DPH, silniční dani, srážkové dani apod.
  • Vedení deníku příjmů a výdajů
  • Správa knihy drobného a dlouhodobého majetku a jeho nákladových odpisů
  • Vedení pokladní knihy
  • Zakládání dokumentů do sbírky listin
  • Příprava platebních příkazů